Privacy

Privacyverklaring Massagepraktijk LOS

Website:

Google Analytics

De gegevens die verkregen worden op de website via Google Analytics worden anoniem opgeslagen.
Deze gegevens worden gebruikt om het bezoek van de website te analyseren.

Contactformulier

De gegevens, naam en e-mailadres, die via het contactformulier bij Massagepraktijk LOS als e-mail binnen komen, worden alleen gebruikt voor het maken van een afspraak of het beantwoorden van een vraag.
Na behandeling van het bericht wordt deze verwijderd.

Cadeaubon

De gegevens die, bij het bestellen van een cadeaubon via de website, via e-mail bij Massagepraktijk LOS binnen komen, worden alleen gebruikt voor het verzenden van de cadeaubon. Daarna worden deze verwijderd met uitzondering van voor-en achternaam ten behoeve van de financiële administratie. Dit geldt ook voor het bestellen van een cadeaubon via een ander kanaal.

Massagepraktijk LOS verwerkt de volgende gegevens:

Bij het maken van de afspraak via het contactformulier op de website, per e-mail, telefoon of Whatsapp:
• Voor- en achternaam
• Telefoonnummer (via telefoon/ Whatsapp)
• E-mailadres (via contactformulier website / e-mail)

Tijdens de eerste afspraak wordt dit aangevuld met de volgende gegevens:
• Adresgegevens
• Telefoonnummer of e-mailadres (afhankelijk van wat er nog mist)
• Geboortedatum
• Klacht(en)/ bijzonderheden gezondheid
• Beroep en werkomstandigheden
• Gezinssituatie

Tevens wordt bij de eerste afspraak een behandelovereenkomst getekend. Dit is een wettelijke plicht conform de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Massagepraktijk LOS gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

• Voor het afstemmen van de behandeling op jouw situatie
• Voor het onderzoeken van het verband tussen jouw klacht en de oorzaak daarvan
• Voor het maken of wijzigen van een afspraak
• Voor het verwerken van de betaling

Massagepraktijk LOS gaat als volgt met de gegevens om:

• De persoonsgegevens en sessieverslagen worden bewaard in het behandeldossier op een met gebruikersnaam en wachtwoord beveiligde laptop.
• Het behandeldossier met alle persoonsgegevens en sessieverslagen wordt conform de wettelijke termijn van 15 jaar na de laatste behandeling bewaard.
• De financiële administratie wordt conform de wettelijke termijn van 7 jaar bewaard. Hierin wordt alleen voor- en achternaam verwerkt.
• Er worden geen persoonsgegevens aan derden verstrekt, zonder schriftelijke toestemming, mits de wet dit verplicht.
• Gegevensuitwisseling van inhoudelijke aard vindt, buiten de behandelsessies om, telefonisch plaats.
Via e-mail of Whatsapp worden alleen afspraken gemaakt of gewijzigd waarbij alleen sprake is van gebruik van de contactgegevens en geen andere persoonsgegevens.
• Alle gegevens zijn alleen toegankelijk voor Linda Krukerink.

Als cliënt heb je de volgende rechten:

• Recht op inzage, opvragen, correctie en/of verwijdering van je gegevens.
• Recht om bezwaar te maken tegen verwerking van je gegevens.
• Recht om klachten over het omgaan met jouw gegevens te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Massagepraktijk LOS.

Datum: 28-5-2018